Mentions Légales

Nous vous répondrons rapidement afin de vous aider au mieux

Informații juridice
În conformitate cu articolul 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, este clar pentru utilizatorii site-ului http://www.vermande.fr/ identitatea diferitelor actorilor implicați în implementarea și monitorizarea acestuia:

Proprietar: Vermande SA – Locul numit Le Vaqué 47320 Clairac
Număr SIRET: 34232726900029
Sub codul APE: 2830Z
RCS: Marmande B 342 327 269 Creatorul site-ului: Quick Info System
Directorul de publicare este o persoană fizică sau persoană juridică.

Condiții generale de utilizare a sitului.
1. Utilizarea site-ului.
Utilizarea site-ului http://www.vermande.fr/ presupune acceptarea deplină a termenilor și condițiilor descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment, utilizatorii site-ului http://www.vermande.fr/ sunt invitați să-i consulte în mod regulat.

Acest site este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. O întrerupere din cauza întreținerii tehnice poate fi totuși stabilită de http://www.vermande.fr/, care va încerca apoi să comunice utilizatorilor datele și orele intervenției.

Site-ul http://www.vermande.fr/ este actualizat periodic de către creatorul său. În același mod, notificările legale pot fi modificate în orice moment: ele se impun, totuși, aceluia care este invitat să se adreseze cât mai des posibil pentru ao lua în considerare.

2. Descrierea serviciilor furnizate.
Site-ul http://www.vermande.fr/ este destinat să furnizeze informații cu privire la toate activitățile companiei.

Vermande SA se străduiește să furnizeze site-ul http://www.vermande.fr/ informații cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, el nu poate fi tras la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe în actualizare, indiferent dacă acesta sau partenerii terță parte care furnizează aceste informații.

Toate informațiile indicate pe site-ul http://www.vermande.fr/ sunt date ca indicație și sunt susceptibile de a evolua. Mai mult, informațiile de pe site-ul http://www.vermande.fr/ nu sunt exhaustive. Ele sunt supuse unor modificări care au fost făcute de când au intrat în linie.

3. Limitări contractuale privind datele tehnice.
Site-ul utilizează tehnologia JavaScript.

Site-ul web nu poate fi tras la răspundere pentru pagube materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului este de acord să acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu conțin viruși și cu un browser de ultima generație actualizat

4. Proprietatea intelectuală și contrafacerile.
Vermande SA deține drepturile de proprietate intelectuală sau deține drepturile de a utiliza toate elementele disponibile pe site, inclusiv text, imagini, grafice, logo-uri, pictograme, sunete, software.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor elementelor site-ului sau a unei părți a acestuia, indiferent de mijloacele sau procesele folosite, este interzisă fără acordul prealabil scris al: Vermande SA.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau oricare dintre materialele sale vor fi considerate a constitui o încălcare și urmărită penal în conformitate cu articolele L.335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale.

5. Limitarea răspunderii.
Vermande SA nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele directe și indirecte pentru utilizator echipamente, atunci când accesează site-ul Vermande SA, și care rezultă din utilizarea echipamentelor care nu respectă specificațiile din secțiunea 4 , sau apariția unui bug sau a unei incompatibilități.

Vermande SA nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele indirecte (inclusiv, de exemplu, o pierdere de piață sau pierderea de oportunitate) care decurg din utilizarea site-ului http://www.vermande.fr/.

Spațiile interactive (posibilitatea de a pune întrebări în zona de contact) sunt disponibile pentru utilizatori. Vermande SA își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut publicat în acest spațiu care ar încălca legea aplicabilă în Franța, în special dispozițiile privind protecția datelor. Dacă este necesar, Vermande SA își rezervă, de asemenea, opțiunea de a contesta utilizatorului civile și / sau penale, în special în cazurile de post-rasist, jignitor, calomnios sau pornografic, indiferent de mediul utilizat ( text, fotografie …).

6. Gestionarea datelor cu caracter personal.
În Franța, datele cu caracter personal sunt protejate în special de Legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, Legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul Penal și Directiva Europeană a 24 octombrie 1995.

Cu ocazia utilizării site-ului http://www.vermande.fr/, pot fi colectate: URL-ul legăturilor prin care utilizatorul a accesat site-ul http: //www.vermande. en /, furnizorul de acces al utilizatorului, adresa Internet Protocol (IP) a utilizatorului.

În orice caz, Vermande SA colectează numai informații personale despre utilizator pentru necesitatea anumitor servicii oferite de site-ul http://www.vermande.fr/. Utilizatorul oferă aceste informații cu o cunoaștere completă a faptelor, în special atunci când procedează la introducerea lor în sine. Se specifică apoi utilizatorului site-ului http://www.vermande.fr/ obligația sau nu de a furniza aceste informații.

În conformitate cu articolele 38 și ca urmare a Legii 78-17 din 6 ianuarie 1978 de calculatoare, fișiere și libertăți, fiecare utilizator are un drept de acces, rectificare și opoziție față de date cu caracter personal cu privire la el, printr-o cerere scrisă și semnată, însoțită de o copie a actului de identitate cu semnătura titularului bucată, specificând adresa la care trebuie trimis răspunsul.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului http://www.vermande.fr/ nu este publicată fără cunoștința utilizatorului, schimbată, transferată, distribuită sau vândută pentru orice sprijin acordat terților. Numai ipoteza răscumpărării Vermande SA și a drepturilor sale ar permite transmiterea unor astfel de informații către cumpărător potențial, care ar fi dat la rândul său, aceeași obligație de a stoca și de a modifica datele cu privire la site-ul utilizatorului http://www.vermande.fr/.

7. Legături hipertext și cookie-uri.
Site-ul http://www.vermande.fr/ conține o serie de legături hipertext la alte site-uri, create cu permisiunea companiei Vermande SA. Cu toate acestea, Vermande SA nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor vizitate astfel și nu își va asuma nicio responsabilitate pentru acest fapt.

Navigarea pe site-ul http://www.vermande.fr/ este posibil să provoace instalarea cookie-urilor pe computerul utilizatorului. Un cookie este un fișier mic, care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații referitoare la navigarea unui computer pe un site. Datele astfel obținute sunt destinate să faciliteze navigarea ulterioară pe șantier și sunt, de asemenea, destinate să permită diferite măsuri de participare.

Refuzul de a instala un modul cookie poate face imposibilă accesarea anumitor servicii. Cu toate acestea, utilizatorul poate configura computerul după cum urmează, pentru a refuza instalarea cookie-urilor:
Sub Internet Explorer: fila instrument / opțiuni Internet. Faceți clic pe Confidențialitate și selectați Blocați toate cookie-urile. Validați pe Ok.
Sub fila Netscape: Editare tab / Preferințe. Dați clic pe Avansat și alegeți Dezactivați modulele cookie. Validați pe Ok.

8. Legea aplicabilă și jurisdicția.
Orice litigiu legat de utilizarea site-ului http://www.vermande.fr/ este supus legislației franceze. Aceasta se face exclusiv în fața instanțelor competente din Paris.

9. Principalele legi în cauză.
Legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, modificată în mod deosebit de Legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind prelucrarea datelor, dosarele și libertățile.

Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală.

10. Lexicon.
Utilizator: conectarea la Internet, folosind site-ul menționat mai sus.

Informații personale: „informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică” (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).